Frivillige

Her på siden er det meningen, at du som frivillig kan stille dig til rådighed i dit nærområde og søge andre frivillige der vil styrke det danske friluftsliv. Er du alene eller en del af en forening kan du tilmelde dig denne side og være med til at flere kan indgå i frivillig naturpleje.  Denne side skal formidle kontakten mellem alle dem der gerne vil styrke de sociale relationer og naturoplevelserne i deres lokalmiljø. Læs mere under fanbladet Frivillige

Natur

Har du et naturareal som du kunne tænke dig flere i dit nærmiljø kunne få glæde af? Måske et det et stykke græs eller krat, man kunne hegne og sætte dyr på eller måske en trampesti langs dit levende hegn, der giver lettere adgang til en udsigt, en sø eller en smutvej, der kan give et sammenhængende forløb omkring en mindre by? Formidlingen mellem naturarealer, frivillige og dyreholdere er det denne side skal fungere som. Læs mere under fanebladet Naturarealer

Græsning

Her på siden er det meningen at du der har dyr der kan bruges til naturpleje, kan finde frivillige til at holde opsyn med dem, når de plejer enten dit eget naturareal eller en anden lodsejers. Det er en bæredygtig naturpleje der skal koordineres på alle fronter, hvis det på sigt også skal fungere for alle parter. Det handler om naturværdier, dyrevelfærd og friluftslivet for den brede befolkning. Så har du dyr, der kan pleje et stort eller lille areal, er der andre mennesker og naturtyper der har behov for det du kan tilbyde. Læs mere under fanebladet Græsning
Mette Spaanheden Jensen